Katedra európskych kultúrnych štúdií

Katedra európskych kultúrnych štúdií vznikla v roku 2005 a jej dlhodobým cieľom je pripraviť odborne a jazykovo zdatných absolventov, schopných uplatniť sa v konkurenčnom prostredí trhu práce tak v štátnej, ako aj v privátnej sfére.

Študenti počas štúdia spoznávajú cudzie kultúry cez jazyk a jazyk cez kultúru. V rámci programu sa oboznámia nielen so štyrmi dominantnými kultúrami (britskou, nemeckou, francúzskou a ruskou), ale spoznávajú aj mimoeurópske kultúry. Požiadavka ovládať cudzí jazyk je v praxi nielen nevyhnutnosťou, ale stáva sa aj samozrejmosťou. Preto študentom odporúčame, aby sa zúčastnili zahraničných študijných pobytov, kde sa zdokonalia nielen po jazykovej stránke, ale rozvinú aj svoju interkultúrnu kompetenciu. Katedra európskych kultúrnych štúdií nielen umožňuje, ale priamo nabáda a podporuje študentov, aby počas bakalárskeho či magisterského stupňa otestovali aj iné destinácie a zažili rozmanitosť európskych kultúr takpovediac na vlastnej koži. Možností, ako v rámci štúdia vycestovať a stráviť semester (prípadne aj dlhšiu dobu) mimo svojej alma mater je viacero. Najobvyklejšou voľbou študentov je mobilitný program Erasmus+, ktorý umožňuje absolvovať pobyt na niektorej z našich partnerských univerzí.

Počas štúdia absolvujú povinnú prax, kde si osvoja technické, administratívne a iné praktické zručnosti. Absolvovanie praxe im umožňuje rozvíjať profesionálnu identitu. Cieľom vysokoškolského štúdia kultúrnych štúdií je pripraviť všestranne rozhľadených a flexibilných absolventov s uplatnením najmä v kultúrnom sektore, vo vládnych a mimovládnych organizáciách, v nižších diplomatických službách ale aj v kreatívnom priemysle.

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!