Britské kultúrne štúdiá

Vzhľadom na to, že angličtina je svetovým jazykom, predmety týkajúce sa Britských kultúrnych štúdií patria medzi povinné pre všetkých študentov, ktorí sa rozhodnú študovať na Katedre európskych kultúrnych štúdií. Tieto predmety sú vyučované v angličtine a študenti sa majú možnosť detailne oboznámiť s britskou kultúrou, dejinami,  umením, hudbou, literatúrou a spoločenským dianím na Britských ostrovoch.

V rámci teoretickej prípravy aplikujeme inovatívne metódy. Ako príklad môžeme uviesť moderovanie správ. Úlohou študentov je pútavým spôsobom a v anglickom jazyku odprezentovať dianie vo svete. Motivovaní študenti pristujú k tejto aktivite veľmi kreatívne.

Obľúbenou aktivitou počas výučby o britskej kultúre patrí aj ochutnávka čaju spojená s výkladom o jeho histórii a vedomostným kvízom, ktorého cieľom je, aby si študenti hravou formou zapamätali, čo najviac dôležitých informácii nielen o čaji.

Využívanie audio-vizuálnych pomôcok pri dnešnej výučbe nie je ničím novým, avšak patrí medzi veľmi populárne zo strany študentov a preto ich radi využívame, napr. video o Londýne z televíznej relácie Cestou necestou z produkcie RTVS.

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!