Nemecké kultúrne štúdiá

V rámci kultúrnych štúdií nemecky hovoriacich krajín sa zaoberáme kultúrou, politikou i históriou Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Predmety sú povinné a vyučovanie prebieha v nemeckom jazyku. Na vyučovaní sa usilujeme hlavne o aktívny prístup študentov a pracujeme s modernými výučbovými metódami.

Každý, kto má vzťah k nemecky hovoriacemu priestoru, má príležitosť dozvedieť sa o ňom viac. Naše pracovisko má podpísané zmluvy Erasmus+ pre študijné pobyty a stáže s univerzitami v Bambergu, v Kolíne a ďalšími.

Počas štúdia sa študenti zaoberajú i urbánnou kultúrou hlavných miest týchto krajín. Príkladom je Viedeň, ktorá leží blízko slovenských hraníc a patrí medzi významné spoločenské, politické a kultúrne mestá Európy.

Okrem iného sa v rámci seminárov zaoberáme podobami obrazu Viedne v literárnych textoch. Takto študenti môžu hlbšie pochopiť historické, sociálne a kultúrne súvislosti daného urbánneho regiónu. Ako učebný materiál sme v rámci projektu KEGA spracovali prezentáciu Viedeň v rakúskej literatúre.

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!