Prax

Príprava na prax v korporátnom svete spočíva aj v oboznámení sa so základmi manažmentu a marketingu, ktoré je možné aplikovať v kultúrnom sektore. Pred nástupom na prax sa študenti pokúšajú vytvoriť kultúrnu značku (z angl. brand) a navrhnúť možnosti jej spropagovania. Pri takýchto úlohách študenti využívajú informačné technológie. Ich implementáciu do výučby považujeme za efektívnu, nakoľko ich využívame v racionálnej miere.

Pripraviť odborne a jazykovo zdatných absolventov, schopných uplatniť sa v konkurenčnom prostredí trhu práce tak v štátnej, ako aj v privátnej sfére nie je jednoduché. Skúsení pedagógovia dokážu identifikovať záujem a potreby študentov, pričom v učebniach vedia vytvoriť síce fiktívne, ale zato efektívne pracovné prostredie podobné reálnemu.

Súčasťou štúdia kultúry je oboznámenie sa s hudbou, výtvarným umením a architektúrou tej ktorej krajiny. V rámci výučby sme používali metódu aktívneho písania v cudzom jazyku, čo neskôr ocenili aj naši študenti, keď na praxi dostali úlohu napísať internetový článok z oblasti dizajnu a architektúry. Článok Interiérový dizajnér radí ako zariadiť domov nadčasovo vyšiel na stránke nášho partnera, nielen pre prax, Beevam. Naši študenti dostali ponuku na ďalšiu spoluprácu. Od ukončenia praxe napísali aj iné články, napr. o magických fontánach alebo o nábytku z masívu.

Okrem písania článkov si študenti, pod vedením našej bývalej absolventky, zdokonalili aj svoje digitálne zručnosti a ich výsledok je krátke video, ktoré výstižne zachytáva prípravu prezentácie o natívnej reklame a tiež spoluprácu medzi katedrou a online magazínom Beevam. Praxi našich študentov venujem veľkú pozornosť a snažíme sa pre každého z nich zabezpečiť prax "ušitú na mieru".

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!