Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií

KEGA projekt č. 033UMB-4/2018

Za posledných 15 rokov sa pôvodný koncept kultúry a kultúrnej identity mení vplyvom reflexívneho prístupu, ktorý sa nazýva multiple-identities approach, ide o prístup založený na rozoznávaní tzv. viacnásobnej identity. Pod vplyvom globalizácie a migrácie sa do popredia dostávajú otázky interkultúrnych rozdielov, neznalosti iných resp. cudzích kultúr a namiesto zastrešenia tejto problematiky zo strany odborníkov, sa k téme vyjadruje široká verejnosť, pričom práve internet a digitálna sféra ponúka nesmierne množstvo príležitostí na šírenie skreslených informácií podporujúcich vzrast nacionalizmu, xenofóbie a extrémizmu, ktorý sledujeme aj v poslednom období.

Cieľom projektu je priniesť do tejto sféry odborný pohľad. Interkultúrne súžitie sa totiž stalo súčasťou našej bežnej reality (bežného života) a v odbornej i širšej spoločenskej sfére chýba dostatočná informačná báza, ktorá by priniesla relevantné poznatky, ako na akademickú pôdu, tak aj do celospoločenskej sféry.

Projekt sa zameriava na dve línie. Prvou je zefektívnenie a modernizácia metód výučby kultúrnych štúdií (v odbore Cudzie jazyky a kultúry) na univerzitách a druhou je šírenie odborných poznatkov zrozumiteľnou a dostupnou cestou širšej verejnosti.

Kľúčové slová: interkulturalita, interkultúrne vplyvy, kultúra, multikultúra, vysokoškolské vzdelávanie, kultúrna identita

© 2020 Ivana Pondelíková - Európske kultúrne štúdiá
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!